Welkom bij bridgevereniging Gay Forcing!

Bridgevereniging Gay Forcing, opgericht in 1997, is de enige Nederlandse bridgevereniging voor homoseksuele mannen en vrouwen. Gay Forcing combineert een sportieve met een sociale functie en nodigt homosexuele bridgers die nog geen lid zijn, nadrukkelijk uit om aan onze bridgedrives deel te gaan nemen. [*]

Gay Forcing speelt iedere eerste zondagmiddag van de maand (behalve in juli en augustus) een parencompetitie in een A- en B-lijn, in twee blokken van elk vier maanden. De feestelijke drives: Sint Nicolaas in december en de slotdrive in juni, tellen niet mee voor de competitie en de individuele ladder. Per speelmiddag worden meesterpunten volgens de NBB-schaal toegekend.

De wedstrijdleiding is in handen van gediplomeerde arbiters. Gay Forcing beschikt over de modernste rekenprogramma's en materialen. De vereniging telt ca. 100 leden en is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en bij de European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF). De speellocatie is: Huis van de Wijk Coenen-Lydia, Roelof Hartplein 2a, Amsterdam.

Wij hopen u te ontmoeten bij Bridgevereniging Gay Forcing!

Zie voor verdere informatie: www.nbbclubsites.nl/club/1070

[*] NB Belangstellenden kunnen, mits er plaatsen beschikbaar zijn, maximaal tweemaal als gast meespelen.